MijnVerbouwLening en MijnVerbouwPremie in appartementsgebouwen worden uitgebreid

20-02-2023

Vlak voor Kerstmis keurde het Vlaams Parlement een uitbreiding goed van de MijnVerbouwLening binnen appartementsgebouwen. Zo zal het voor een (mede)eigenaar mogelijk worden om een lening aan te vragen voor het financieren van zijn aandeel in werken aan de gemeenschappelijke delen. Ook de MijnVerbouwPremie werd op gelijkaardige wijze bijgestuurd.

MijnVerbouwlening

Tot op heden waren er twee mogelijkheden om de MijnVerbouwLening te gebruiken: (1) een lening door de VME voor werken aan gemeenschappelijke delen en (2) een lening door een eigenaar voor werken aan het eigen appartement. Daaraan wordt nu een derde mogelijkheid toegevoegd: een lening door een (mede)eigenaar voor het financieren van zijn aandeel in werken aan gemeenschappelijke delen.

Voorwaarde is wel dat de eigenaar het appartement zelf bewoont (of verhuurt via SVK). Er is wel nog een uitvoeringsbesluit vereist. Bovendien zijn de Energiehuizen op het terrein dermate bevraagd dat we weten dat aanvragen door/voor VME's een aanzienlijke wachttijd ervaren.

MijnVerbouwpremie

Op de laatste ministerraad werd ook de MijnVerbouwPremie bijgestuurd. De Vlaamse regering keurde een besluit goed waardoor een mede-eigenaar voortaan een MijnVerbouwPremie zal kunnen krijgen voor zijn aandeel in de kostprijs van werken aan gemeenschappelijke delen.

Dat kon vroeger enkel indien de mede-eigenaar verhuurde via een SVK. Deze optie wordt gekoppeld aan de aanvraag van een MijnVerbouwPremie door de VME. Het proportionele aandeel van de mede-eigenaar in die premie voor de VME wordt afgetrokken van zijn persoonlijke MijnVerbouwPremie.

Belangrijk voor de syndici

Een aanvraag voor werken aan gemene delen wordt opgestart door de investeerder (= de VME). Pas daarna kunnen de eigenaars-bewoners en eigenaars-verhuurders hun aanvraag indienen. Daarmee wordt vermeden dat telkens dezelfde facturen moeten geüpload worden. Die facturen zullen immers gekend zijn uit de aanvraag door de VME.

De cumulregeling wordt ook aangepast: aanvragers die een tegemoetkoming hebben ontvangen voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, moeten voor dezelfde categorie werken nog een aanvraag kunnen doen voor de werken aan de privatieve delen van hun appartementen en vice versa. Denken we bijvoorbeeld aan werken die worden uitgevoerd aan de ramen in de gemeenschappelijke delen. Als de aanvrager vervolgens de ramen van zijn privatief deel vervangt, moet hij hiervoor ook nog een premie kunnen aanvragen.

Aanvraag voor VME

Voor wat het aanvragen voor een VME betreft, is momenteel in de flow voorzien dat wie vanuit een VME een gebruikersrecht heeft gekregen om aldus de VME te vertegenwoordigen, een premie voor deze VME kan aanvragen. In de loop van 2023 zal het voor Mijn VerbouwPremie mogelijk zijn om bijvoorbeeld syndickantoren te machtigen om in naam van een VME een premieaanvraag in te dienen.