Syndicus

31-01-2023

De syndicus staat in voor het beheer van een gebouw in mede-eigendom. Als een gebouw bestaat uit minstens twee appartementen die eigendom zijn van verschillende personen, is het wettelijk verplicht een syndicus aan te stellen. De syndicus draagt in naam van de (VME) zorg voor de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom.

De syndicus als technisch beheerder

De syndicus staat in voor het behoud van het gebouw en zorgt voor de onderhouds- en herstellingswerken. Hij voert dus alle beslissingen uit, of laat ze uitvoeren door derden. Het kan gebeuren dat er dringend werkzaamheden nodig zijn. Dan hoeft de syndicus de goedkeuring van de algemene vergadering niet af te wachten.

De syndicus als administratief beheerder

De syndicus staat in voor de volledige administratie. Hij roept een algemene (of bijzondere) vergadering samen, maakt en verstuurt het verslag hiervan, sluit alle contracten met leveranciers en voert de beslissingen van de algemene vergadering uit. De syndicus houdt alle verslagen bij in een register dat de bewoners kunnen raadplegen. Bij de verkoop van een kavel overhandigt hij de nodige documenten aan de betrokken partijen.

De syndicus als financieel beheerder

De syndicus stelt een begroting van de kosten op, vraagt provisies op aan de mede-eigenaars en staat in voor de betaling van de facturen. Kortom, hij beheert alle inkomsten en uitgaven. Hij ziet er ook op toe dat het werk- en reservekapitaal op twee verschillende rekeningen staan. Hij stelt twee begrotingen op: een gewone begroting en een begroting voor het uitvoeren van zware renovatiewerken. De syndicus houdt vanzelfsprekend ook de boekhouding bij.

De syndicus als vertegenwoordiger in rechte

De syndicus vertegenwoordigt de mede-eigendom in rechte. Hij doet dit onder meer voor het invorderen van niet-betaalde voorschotten, voor eventuele rechtsvorderingen tegen de aannemer en voor vorderingen tegen derden bij beschadiging van de gemene delen. Om een procedure op te starten of om hoger beroep aan te tekenen, heeft de syndicus de goedkeuring van de algemene vergadering nodig.